Obowiązek informacyjny

Drodzy Klienci,

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Pearl24 sp. z o. o. z siedzibą w 42-200 Częstochowa przy ul. Garncarskiej 34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000473482, NIP: 9492195013, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł, w całości opłaconym.

II. Dane kontaktowe Administratora

    • Adres:         Pearl24 sp. z o. o., ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa, Polska
    • Adres e-mail:     daneosobowe@pearl24.pl
    • Nr telefonu:        506 292 454

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane przetwarzane są w celu:
    • marketingowym – na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    • realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    • obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
    • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

IV. Prawnie uzasadnione interesy Administratora to:

    • cel obsługowy, tj. bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych,  które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej;
    • marketingowym, tj. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni)

V. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W tym celu wystarczy użyć danych Administratora określonych w w pkt. II.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

VII. Odbiorcy danych

Jeśli udzielisz nam w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Twój adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się skontaktować z Tobą przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

IX. Informacja o wymogu podania danych

Dane są niezbędne w celu zawarcia umowy. Bez podania danych osobowych złożenie zamówienia jest niemożliwe.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl